Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Novinky

arr3NOVINKA!! Analyzátor HbA1c BioHermes  O co se vlastně jedná? Tento přístroj má dvě funkce: První funkcí je, že funguje jako... arr3Nově platba platební kartou!    Rádi upozorňujeme všechny naše klienty, že při osobním odběru je nově možno platit běžnými...

Nejprodávanější

naše cena 289,0 Kč (11,6 EUR)
skladem
naše cena 289,0 Kč (11,6 EUR)
skladem
naše cena 677,0 Kč (27,1 EUR)
skladem

Naše prodejna

Vesalius spol s r.o
Sušilova 1
74601 Opava
tel: +420 608 414 993
obchod(a)vesalius.cz
Provozní doba: PO-PÁ 8 - 15 hodin
IČ: 26875012

Akční zboží


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

  • obchodní společnosti Vesalius spol. s r.o.

  • se sídlem Slezská 336, Velké Hoštice

  • identifikační číslo: 26875012

  • zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 50965,  vložka C pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese diabetologicka-prodejna.eu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Vesalius spol. s r.o. , se sídlem Slezská 336, Velké Hoštice , identifikační číslo:

26875012 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Ostravě, oddíl 50965,  vložka C

(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva

a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní

smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na

internetové adrese diabetologicka-prodejna.eu (dále jen „webová stránka“), a

to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní

obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v

úmyslu nakoupitzboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež

jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci

svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v

kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před

ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní

smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém

jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.


Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu

účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může

kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského

rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský

účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo

z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující

povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v

uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a

heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací

nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím

osobám.

2.5.      prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy

kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy

kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný

nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a

softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu

je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku

se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně

uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží

ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží

jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém

rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech

spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s

balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR, SK, AT.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář

ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména

informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do

elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu

doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen

jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a

číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno

zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i

s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu

kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na

adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky

(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat

kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při

uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy

(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní

smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sušilova 1, Opava;

 

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-1855123369/0800  , vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. pouze pro občany ČR (dále jen „účet prodávajícího“);

 

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101331182-2010  , vedený u společnosti Fio banky a.s. pouze pro občany EU (dále jen „účet prodávajícího“);

 

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate a.s.

 

  • bezhotovostně platební kartou;

 

 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také

náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno

výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně

povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní

cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena

splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní

cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě

bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn

okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího

nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení

celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119

odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze

vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně

závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných

na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je

plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající

kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na

elektronickou adresu kupujícího.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského

zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které

bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v

uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové

nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný

případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s

ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu

provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

pluschke1992@gmail.com

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních

podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím

prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní

smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující

náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních

podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným

způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž

oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či

jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající

není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu

kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn

jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také

oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží

kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez

zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací

smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že

dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva

ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního

požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady

spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo

určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující

povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.

náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce

převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit

zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se

řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží

převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující

očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo

předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u

zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na

vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při

převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že

zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,

která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese

jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího

za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy

chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím

elektronické adresy pluschke1992@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti

kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je

příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro

řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu

/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a

kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o

řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a

směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského

oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný

živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad

pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §

1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k

takovému zpracování najdete  ZDE

9.2 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní

(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není

spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od

nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva

jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro

smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo

neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí

ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost

ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována

prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoříb vzorový formulář pro odstoupení od

kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Slezská 336,

Velké Hoštice, adresa elektronické pošty pluschke1992@gmail.com, telefon

776 016 202 .

 

V Opavě dne 25.5.2018